Skautský zákon


Skaut je pravdomluvný.
Skaut je věrný a oddaný.
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
Skaut je přítel všech lidí dobré vůli a bratrem každého skauta.
Skaut je zdvořilý.
Skaut je ochránce přírody a cenných výtvorů lidských.
Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
Skaut je veselé mysli.
Skaut je hospodárný.
Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Heslo skautů

Vykonávat denně alespoň jeden dobrý skutek.SKAUTEM JEDNOU - SKAUTEM PO CELÝ ŽIVOT


Věkové rozdělení

VLČATA
Chlapci 6 - 10 let, sdružují se ve smečkách.
SVĚTLUŠKY
Děvčata 6 - 10 let, základní organizační jednotkou je roj
SKAUTI, SKAUTKY
Chlapci a děvčata 10 - 15 let, tvoří oddíl. Ten je složen z družin, v cele oddílu stojí vůdce, v čele družin je rádce.
ROVEŘI, RANGERS
Chlapci a děvčata 15 - 21 let
OLDSKAUTI, OLDSKAUTKY
Muži a ženy 21 let a více
Mezinárodní skautská večerka


1.Zapad den, slunce svit vymizel z údolí, z temen hor, odpočin každý kdos boží tvor.
2.V lesa klín, padl stín, hasne již vatry zář. Svatý mír kráčí z hor. Usíná boží tvor.
3.Brumendo